Kurskalender
Startdato
Sluttdato
Kursnavn
AUGUST 2017
Nettverkssamling for studieledere     25.08 - 25.08

Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III)     28.08 - 30.08

OKTOBER 2017
Nettverksamling for ledere i landsforeninger, foreninger og avd i overenskomstområdet     17.10 - 18.10

Mål: Skolering av tillitsvalgte, og å legge til rette for deling av kunnskap og erfaring på tvers av virksomhetsgrensene og overenskomstområder.


Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III)     18.10 - 20.10

NOVEMBER 2017
Nettverksamling for tillitsvalgte som arbeider med personalsaker     14.11 - 15.11

Formål: Skolering av tillitsvalgte som arbeider med personalsaker, og erfaringsutveksling fra arbeidet med slike saker.


DESEMBER 2017
Arbeidsrett for ledere med personalansvar     04.12 - 05.12

På kurset vil du som personalleder få innsikt i de viktigste lovene i arbeidslivet.