Kurskalender
Startdato
Sluttdato
Kursnavn
MARS 2017
Kampen mot svart økonomi     28.03 - 28.03

APRIL 2017
Personal- og lederutvikling     19.04 - 21.04

Kurset er delt opp i tre moduler og deltakerne binder seg til å delta på alle tre.
Modul I 19. - 21. april, modul II 14. - 16 juni og modul III 20. - 22. september.


Styrearbeid     24.04 - 26.04

MAI 2017
Kurs for verneombud     10.05 - 12.05

Kurset erstatter ikke 40 timers kurs i HMS, men skal være en god starthjelp for vernetjenesten.


Kassereropplæring     29.05 - 31.05

Nettverksamling for tillitsvalgte som arbeider med personalsaker     31.05 - 01.06

Formål: Skolering av tillitsvalgte som arbeider med personalsaker, og erfaringsutveksling fra arbeidet med slike saker.


JUNI 2017
Fra sceneskrekk til karisma     07.06 - 09.06

AUGUST 2017
Retorikk og formidling     21.08 - 23.08

Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III)     28.08 - 30.08

NOVEMBER 2017
Nettverksamling for tillitsvalgte som arbeider med personalsaker     14.11 - 15.11

Formål: Skolering av tillitsvalgte som arbeider med personalsaker, og erfaringsutveksling fra arbeidet med slike saker.


DESEMBER 2017
Arbeidsrett for ledere med personalansvar     04.12 - 05.12

På kurset vil du som personalleder få innsikt i de viktigste lovene i arbeidslivet.