Kurskalender
Startdato
Sluttdato
Kursnavn
AUGUST 2017
Retorikk og formidling     21.08 - 23.08

Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III)     28.08 - 30.08

NOVEMBER 2017
Nettverksamling for tillitsvalgte som arbeider med personalsaker     14.11 - 15.11

Formål: Skolering av tillitsvalgte som arbeider med personalsaker, og erfaringsutveksling fra arbeidet med slike saker.


DESEMBER 2017
Arbeidsrett for ledere med personalansvar     04.12 - 05.12

På kurset vil du som personalleder få innsikt i de viktigste lovene i arbeidslivet.